30 , 2014

Anugerah Kepimpinan Islam Global 2014


Alhamdulillah, saya berbesar hati menerima Anugerah Kepimpinan Islam Global (GIFA) 2014. Anugerah ini adalah bukti pengiktirafan kepada sumbangan Malaysia dalam bidang kewangan Islam. Insya-Allah, saya yakin usaha berterusan Malaysia dalam mewujudkan kesedaran lebih mendalam mengenai perbankan serta perkhidmatan kewangan Islam di arena antarabangsa, terutamanya melalui persidangan seperti WIEF edisi ke-10 kali ini di Dubai, akan menyemarakkan kerjasama baru yang inovatif dalam kalangan negara-negara Islam dan seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi Islam. – Foto BERNAMA

UAE18_281014_WIEF

Shares Share Kategori : Blog, International Relation