16 , 2014

Malaysia dan Hak Asasi Manusia


Kerajaan Malaysia amat komited terhadap prinsip-prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia.

Kita adalah sebuah negara dengan majoriti rakyatnya beragama Islam. Namun begitu, kepercayaan kita menghormati kepercayaan orang lain, dan komitmen kita konsisten dengan Perlembagaan dan nilai-nilai kita.

Sebagai rakyat Malaysia, kita mendukung hak asasi manusia dan juga mempercayai falsafah, konsep serta amalan-amalan yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.