17 , 2014

Malaysia Dipilih Anggota Tidak Tetap Majlis Keselamatan PBB 2015-2016


Malaysia telah berjaya dipilih sebagai Anggota Tidak Tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi tempoh 2015 hingga 2016. Perdana Menteri menyatakan bahawa semua rakyat Malaysia harus berasa bangga di atas pencapaian ini. Tonton ucapan Perdana Menteri kepada semua rakyat Malaysia. -Admin