24 , 2014

Pelancaran Portal 1DANA


Bagi memastikan rakyat Malaysia sentiasa mendapat maklumat terkini mengenai bantuan yang disediakan kerajaan dalam bentuk geran dan pembiayaan untuk tujuan penyelidikan, pembangunan serta pengkomersialan, saya telah melancarkan sebuah portal khas dikenali sebagai 1DANA. Insya-Allah, melalui portal ini rakyat Malaysia akan dapat mengetahui serta memanfaatkan semua bentuk bantuan yang ditawarkan agensi kerajaan dan kementerian. Saya mengalu-alukan kunjungan anda semua di 1DANA.gov.my.

dana facebook

Shares Share Kategori : 1Dana, Blog