KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Hasil RM juta 2015 219,089 -0.7 Q4 59,834 6.8
Perbelanjaan Mengurus RM juta 2015 216,998 -1.2 Q4 50,005 -13.0
Lebihan Akaun Semasa RM juta 2015 2,092 Q4 9,829
Perbelanjaan Pembangunan (Bersih) RM juta 2015 39,285 2.2 Q4 13,684 -12.9
Lebihan/Defisit Keseluruhan RM juta
% daripada KDNK
2015 -37,194
-3.2
Q4 -3,855
Hutang Kerajaan Persekutuan RM juta
% daripada KDNK
2015 630,540
54.5
Q4 648,475
52.7
Debt guaranteed By Federal Government RM juta
% daripada KDNK
2015 177,729 15.4 Q3 191,085
15.5

EKONOMI DALAM NEGERI

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Keluaran Dalam Negeri Kasar – Harga Malar 2010 RM juta 2015 1,062,805 5.0 Q4 290,565 4.5
Keluaran Dalam Negeri Kasar – Harga Semasa RM juta 2015 1,157,139 4.6 Q4 328,048 7.9
Pendapatan Negara Kasar – Harga Semasa RM juta 2015 1,125,128 5.2 Q4 319,032 8.2
Pelaburan Swasta – Harga Semasa RM juta 2015 198,822 8.1 Q4 42,089 7.1
Tabungan Negara Kasar – Harga Semasa RM juta
% daripada PNK
2015 325,005
28.9
0.0 Q4 93,915
29.4
17.9
Pendapatan Per Kapita RM
USD
2015 36,299
9,291
3.8 Q4 40,005
9,644
6.6

PETUNJUK PENGELUARAN

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Getah ‘000 Tan Metrik K.G.K 2015 721.6 7.9 Dis 69.7 -5.2
Minyak Sawit Mentah ‘000 Tan Metrik 2015 19,662 1.5 Jan 1,277 13.0
Minyak Mentah & Kondensat ‘000 tong sehari 2015 654 8.5 Dis 675 -1.9
Gas Asli (Net) juta kaki padu standard sehari 2015 6,136 -3.1 Dis 7,557 20.4
Indeks Pengeluaran Perindustrian Indeks 2010=100 2015 121.2 4.5 Dis 133.9 4.7
Jualan Barangan Pembuatan RM bilion 2015 664.3 1.2 Dis 61.5 10.6

PETUNJUK SEKTOR PERKHIDMATAN

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Indeks Perdagangan Edaran Indeks 2010=100 2015 138.3 6.5 Q4 150.6 6.1
Ketibaan Pelancong (Hasil Terimaan Pelancong) (juta) 2015 25.7 -6.3 Q4-Okt 22.1 4.4

PETUNJUK PENGGUNAAN

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Jualan Kereta Penumpang Unit 2015 591,281 0.5 Jan 40,294 0.9
Jualan Motosikal Unit 2015 380,802 1.7 Feb 36,584 19.4
Import Barangan Penggunaan RM juta 2015 62,476 24.2 Jan 5,743 -1.6
Kutipan Cukai Jualan RM juta 2015 5,223 -52.3 Q3 12 -93.7
Kutipan Cukai Perkhidmatan RM juta 2015 3,038 -51.6 Q3 11 -93.4
Kutipan Cukai Barang Dan Perkhidmatan RM juta 2015 27,012 Q3 10,813 20.9
KLCI/FBM KLCI (Nilai Pasaran) Indeks (RM bilion) Dec 1,692.51 (1,695.17) Feb 1,693.77 (1,739.87)
Penawaran Wang – M1 RM juta 2015 360,458 4.1 Jan 387,107 6.5
Kredit Penggunaan Sistem Perbankan RM juta 2015 260,572 3.1 Jan 263,011 0.7
Deposit Tetap 3 Bulan – Bank Perdagangan kadar purata 2015 3.13 Jan 2.92

PETUNJUK PELABURAN

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Jualan Kenderaan Perdagangan Unit 2015 75,376 -3.5 Jan 2,765 -30.1
Imports Barangan Modal RM juta 2015 95,938 0.1 Jan 9,609 35.2
Pelaburan Perkilangan Yang Diluluskan oleh MIDA RM juta 2015 74,693 4.0 Jan – Dis 58,493 -21.7
Penawaran Wang – M3 RM juta 2015 1,595,264 2.7 Jan 1,657,530 4.4
Sistem Perbankan : Pinjaman Yang Dikeluarkan RM juta 2015 108,397 5.2 Jan 94,865 3.4
Kadar Dasar Semalaman Pada akhir tempoh, % 2015 3.25 Jan 3.00
Kadar Berian Pinjaman Asas – Bank Perdagangan kadar purata, % 2015 6.79 Jan 6.65
Nisbah Pinjaman Terjejas Bersih % 2015 1.2 Jan 1.2

SEKTOR LUAR NEGERI

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Imbangan Akaun Semasa RM juta
% daripada PNK
2015 34,658
3.1
Q4 12,249
3.8
Eksport Kasar RM juta 2015 779,947 1.9 Jan 70,242 13.6
Import Kasar RM juta 2015 685,652 0.4 Jan 65,530 16.1
Perkhidmatan (Aliran Masuk) RM juta 2015 135,061 -1.9 Q4 35,970 1.3
Perkhidmatan (Aliran Keluar) RM juta 2015 156,046 5.2 Q4 41,964 0.1
Pelaburan Langsung Asing RM juta 2015 43,435 22.0 Q4 10,825 -11.1
Pelaburan Langsung Malaysia Di Luar Negeri RM bilion 2015 -38,662 -27.8 Q4 -4,901 -23.6
Pelaburan Portfolio – Bersih RM milion 2015 -28,190 Q4 -22,287
Rizab Antarabangsa Kasar RM bilion 31 Dec 409.1 28-Feb 426.3
USD bilion Q3 95.3 95.0
bilangan bulan import tertangguh Q3 8.5 8.5
short term external debt (times) Q3 1.1 1.1
Kadar Pertukaran – RM/USD Akhir tempoh Akhir-Dis 4.2920 -18.6 Akhir-Feb 4.4450 -5.1
Kadar Pertukaran RM/Pound 6.3607 -14.5 5.5254 5.8
Kadar Pertukaran RM/Euro 4.6918 -9.4 4.7055 -2.0
Kadar Pertukaran RM/100 Yen 3.5645 -17.9 3.9464 -5.7
Kadar Pertukaran RM/SGD 3.0356 -12.9 3.1660 -5.4

HARGA

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Indeks Harga Pengguna Indeks 2010 =100 2015 112.8 2.1 Jan 114.5 3.2
Core Inflation Indeks 2010 =100 2015 111.6 3.1 Jan 115.8 2.3
Indeks Harga Rumah Indeks 2000 =100 2015 226.7 7.4 Q3p 241.6 5.3
Indeks Harga Pengeluar (Domestik) Indeks 2010 =100 2015 102.2 -7.4 Jan 109.6 10.2
Getah sen/kg 2015 521.90 -5.6 Dis 839.55 70.7
Minyak Sawit Mentah RM/tan metriks 2015 2,165.50 -10.2 Feb 3,233.00 33.0
Minyak Mentah – Tapis Blend USD/tong 2015 55.88 -46.2 Feb 57.28 62.3
Minyak Mentah – Dated Brent USD/tong 2015 52.40 -47.0 Feb 55.49 67.1

SOSIAL DAN DEMOGRAFI

2015 2016/2017
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Penduduk ‘000 2015 31,186 1.5 2016f 31,661 1.5
Tenaga Buruh (Kadar Penyertaan Tenaga Buruh) ‘000 (% drpd penduduk bekerja) 2015 14,518 67.9 Dis 14,789 67.6
Pengganguran (Kadar Pengganguran) ‘000(%) 2015 450.3 3.1 Dis 512 3.5
Paras Produktiviti (Pertumbuhan Produktiviti) RM (%) 2015 75,538 3.3 2016 n.a. 3.0