KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Hasil RM juta 2015 219,089 -0.7 Q3 56,295 0.1
Perbelanjaan Mengurus RM juta 2015 216,998 -0.1 Q3 50,714 -3.0
Lebihan Akaun Semasa RM juta 2015 2,091 Q3 5,581
Perbelanjaan Pembangunan (Bersih) RM juta 2015 39,285 2.2 Q3 7,380 -12.5
Lebihan/Defisit Keseluruhan RM juta
% to GDP
2015 -37,194
-3.2
Q3 -1,799
Hutang Kerajaan Persekutuan RM juta
% to GDP
2015 630,540
54.5
Q3 643,599
52.2
Debt guaranteed By Federal Government RM juta
% to GDP
2015 177,729 15.4 Q3 191,085
15.5

EKONOMI DALAM NEGERI

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Keluaran Dalam Negeri Kasar – Harga Malar 2010 RM juta 2015 1,062,805 5.0 Q3 281,083 4.3
Keluaran Dalam Negeri Kasar – Harga Semasa RM juta 2015 1,157,139 4.6 Q3 312,035 6.7
Pendapatan Negara Kasar – Harga Semasa RM juta 2015 1,125,128 5.2 Q3 301,222 6.8
Pelaburan Swasta – Harga Semasa RM juta 2015 198,822 8.1 Q3 54,549 6.9
Tabungan Negara Kasar – Harga Semasa RM juta
% daripada PNK
2015 325,005
28.9
0.0 Q3 83,627
27.8
8.5
Pendapatan Per Kapita RM
USD
2015 36,299
9,291
3.8 Q3 37,914
9,358
5.2

PETUNJUK PENGELUARAN

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Getah ‘000 Tan Metrik K.G.K 2015 721.6 7.9 Nov 66.0 29.5
Crude Palm Oil ‘000 Tan Metrik 2015 19,662 1.5 Nov 1,575 -4.8
Minyak Mentah & Kondensat ‘000 tong sehari 2015 654 8.5 Okt 638 3.1
Gas Asli (Net) juta kaki padu standard sehari 2015 6,136 -3.1 Okt 6,741 9.2
Indeks Pengeluaran Perindustrian Index 2010=100 2015 121.2 4.5 Nov 128.4 6.2
Jualan Barangan Pembuatan RM bilion 2015 664.3 1.2 Nov 60.1 8.2

PETUNJUK SEKTOR PERKHIDMATAN

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Indeks Perdagangan Edaran Index 2010=100 2015 138.3 6.5 Q3 147.1 6.6
Ketibaan Pelancong (Hasil Terimaan Pelancong) (juta) 2015 25.7 -6.3 Jan – Ogos 17.6 3.8

PETUNJUK PENGGUNAAN

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Jualan Kereta Penumpang Unit 2015 591,281 0.5 Dis 45,293 10.0
Jualan Motosikal Unit 2015 380,802 1.7 Dis 34,051 9.7
Import Barangan Penggunaan RM juta 2015 62,476 24.2 Nov 6,143 5.4
Kutipan Cukai Jualan RM juta 2015 5,223 -52.3 Q3 12 -93.7
Kutipan Cukai Perkhidmatan RM juta 2015 3,038 -51.6 Q3 11 -93.4
Kutipan Cukai Barang Dan Perkhidmatan RM juta 2015 27,012 Q3 10,813 20.9
KLCI/FBM KLCI (Nilai Pasaran) Index(RM bilion) Dec 1,692.51 (1,695.17) Dec 1,641.73 (1,667.37)
Penawaran Wang – M1 RM juta 2015 360,458 4.1 Nov 368,253 4.5
Kredit Penggunaan Sistem Perbankan RM juta 2015 260,572 3.1 Nov 261,519 0.8
Deposit Tetap 3 Bulan – Bank Perdagangan kadar purata 2015 3.13 Nov 2.92

PETUNJUK PELABURAN

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Jualan Kenderaan Perdagangan Unit 2015 75,376 -3.5 Dis 2,542 -38.3
Imports Barangan Modal RM juta 2015 95,938 0.1 Nov 9,173 13.1
Pelaburan Perkilangan Yang Diluluskan oleh MIDA RM juta 2015 74,693 4.0 Jan – Sep 40,697 -39.9
Penawaran Wang – M3 RM juta 2015 1,595,264 2.7 Nov 1,629,437 3.2
Sistem Perbankan : Pinjaman Yang Dikeluarkan RM juta 2015 108,397 5.2 Nov 93,477 2.9
Kadar Dasar Semalaman As at period end, % 2015 3.25 Nov 3.00 9.6
Kadar Berian Pinjaman Asas – Bank Perdagangan kadar purata, % 2015 6.79 Nov 6.65
Nisbah Pinjaman Terjejas Bersih % 2015 1.2 Nov 1.2

SEKTOR LUAR NEGERI

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Imbangan Akaun Semasa RM juta
% of GNI
2015 34,658
3.1
Q3 5,998
2.0
Eksport Kasar RM juta 2015 779,947 1.9 Nov 72,828 7.8
Import Kasar RM juta 2015 685,652 0.4 Nov 63,798 11.2
Perkhidmatan (Aliran Masuk) RM juta 2015 135,061 -1.9 Q3 34,761 2.0
Perkhidmatan (Aliran Keluar) RM juta 2015 156,046 5.2 Q3 39,856 -0.6
Pelaburan Langsung Asing RM juta 2015 43,435 22.0 Q3 6,545 42.6
Pelaburan Langsung Malaysia Di Luar Negeri RM bilion 2015 -38,662 -27.8 Q3 -3,564 -25.9
Pelaburan Portfolio – Bersih RM milion 2015 -28,190 Q3 -10,572
Rizab Antarabangsa Kasar RM bilion 31 Dec 409.1   13-Jan 422.9  
USD bilion Q3 95.3   94.3  
bilangan bulan import tertangguh Q3 8.5   8.7  
short term external debt (times) Q3 1.1   1.3  
Kadar Pertukaran – RM/USD Akhir tempoh Akhir-Dis 4.2920 -18.6 Akhir-Dis 4.4860 -4.3
Kadar Pertukaran RM/Pound 6.3607 -14.5 5.5108 15.4
Kadar Pertukaran RM/Euro 4.6918 -9.4 4.7238 -0.7
Kadar Pertukaran RM/100 Yen 3.5645 -17.9 3.8442 -7.3
Kadar Pertukaran RM/SGD 3.0356 -12.9 3.1016 -2.1

HARGA

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Indeks Harga Pengguna Index 2010 =100 2015 112.8 2.1 Dis 116.9 1.8
Core Inflation Index 2010 =100 2015 111.6 3.1 Dis 115.5 2.1
Indeks Harga Rumah Indeks 2000 =100 2015 226.7 7.4 Q3p 241.6 5.3
Indeks Harga Pengeluar (Domestik) Index 2010 =100 2015 102.2 -7.4 Nov 103.8 2.2
Getah sen/kg 2015 521.90 -5.6 Nov 712.16 42.4
Minyak Sawit Mentah RM/Tonnes 2015 2,165.50 -10.2 Dis 3,200.00 48.8
Minyak Mentah – Tapis Blend USD/tong 2015 55.88 -46.2 Dis 55.75 44.0
Minyak Mentah – Dated Brent USD/tong 2015 52.40 -47.0 Dis 54.07 43.3

SOSIAL DAN DEMOGRAFI

2015 2016
Unit Tempoh Data % Perubahan Tempoh Data % Perubahan
Penduduk ‘000 2015 31,186 1.5 2016f 31,661 1.5
Tenaga Buruh (Kadar Penyertaan Tenaga Buruh) ‘000 (% drpd penduduk bekerja) 2015 14,518 67.9 Nov 14,8282 67.7
Pengganguran (Kadar Pengganguran) (%) 2015 450.3 3.1 Nov 511 3.4
Paras Produktiviti (Pertumbuhan Produktiviti) RM (%) 2015 75,538 3.3 2016 n.a. 3.0