DOMPET
Rakyat

DOMPET
Rakyat

MANIFESTO BARISAN NASIONAL
Meningkatkan gaji minimum pekerja secara berperingkat kepada sekurang-kurangnya RM1,500 dalam tempoh lima tahun.
Menubuhkan Fair Works Commission untuk menentukan paras gaji pekerja-pekerja sektor swasta agar lebih setimpal.
Memperkenalkan kadar dividen dan bonus pelbagai peringkat untuk dana pelaburan dan unit dana amanah dan GLIC lain (kecuali KWSP).
Menurunkan had maksimum kadar faedah dan caj lewat bayar kad kredit.
Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berpendapatan RM2,500 ke bawah di Syarikat Berkaitan Kerajaan dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan melalui perluasan perlindungan insuran, pertambahan manfaat kesihatan dan kenaikan elaun kos sara hidup.
Memberi insentif khas RM5,000 kepada setiap peneroka FELDA.
Mewujudkan geran khas bagi tujuan penanaman semula peneroka-peneroka FELDA.
Melupuskan hutang penanaman semula peneroka-peneroka FELDA.
Melupuskan hutang pembelian saham FGV peneroka-peneroka FELDA
Melupuskan hutang tambahan peneroka-peneroka FELDA semasa proses penanaman semula.
Menaikkan harga pengaktifan Insentif Pengeluaran Getah (IPG)
Meningkatkan Bantuan Musim Tengkujuh untuk pekebun-pekebun kecil getah.
Meminimakan pembabitan orang tengah dalam hasil tani dan perikanan demi petani dan nelayan.
Memperluaskan dana Skim Bantuan Tani dan penanaman semula untuk pekebun kecil kelapa sawit, getah, koko dan kenaf.
Memperuntukkan bantuan khas berjumlah RM222 juta untuk peneroka-peneroka FELCRA, KESEDAR dan KETENGAH.
Meminda Akta Kawalan Harga dan AntiPencatutan bagi meluaskan kuasa KPDNKK.
Mentransformasi sektor pertanian ke arah industri berpendapatan tinggi dengan menggunakan teknologi terkini.
Pemanjangan tempoh pelepasan cukai pendapatan kepada ibu bapa pemilik akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN).
Memberi Bantuan Khas sebanyak RM600 setahun kepada veteran ATM berusia 60 tahun ke atas yang tidak menerima pencen dan BR1M.
Menstruktur semula bantuan kebajikan kepada golongan yang memerlukan.
Memberikan insentif cukai individu sebanyak RM1,000 setahun untuk mereka yang menyumbang ke arah pemerkasaan seni budaya negara.
Memberi dana sebanyak RM3 juta kepada Tabung Kebajikan Penggiat Seni (TKPS) pada setiap 5 tahun.
Menyediakan geran sebanyak RM5 juta setiap lima tahun kepada penggerak badan warisan.
Memperkaya usaha pemekaran seni budaya dalam masyarakat melalui penyediaan lokasi seperti Wisma Kesenian & Kebudayaan.
Mewujudkan dana kebajikan sebanyak RM10 juta untuk membantu kumpulan budaya dan industri kreatif.
Mempertingkatkan jumlah geran mikro pengkaryaan Content Malaysia Pitching Centre kepada RM10,000.
Menilai semula bajet produksi dan pengisian untuk stesen-stesen televisyen swasta.
Menstruktur semula bantuan untuk Orang Asli melalui pembinaan prasarana.
Memperhebat Kampung Baru Cina melalui pembinaan lebih banyak kemudahan asas.
Memperkasa taraf sosioekonomi masyarakat India melalui Unit Pembangunan Masyarakat India (SEDIC) JPM.