Hidup
SIHAT

Hidup
SIHAT

MANIFESTO BARISAN NASIONAL
Mempertingkat perkhidmatan kesihatan luar bandar melalui Klinik 1Malaysia (K1M).
Memperluaskan konsep Pasukan Doktor Keluarga Percuma untuk penghidap penyakit kronik.
Memberi pesara perkhidmatan bantuan kesihatan seperti hemodialisis, dana bantuan rawatan dan lain-lain.
Membangun hospital dan klinik kesihatan baharu dengan penambahan anggota Pasukan Medik Bergerak.
Membina lebih banyak poliklinik di kem tentera bagi anggota ATM.
Membina Hospital Veteran ATM pertama di Malaysia di Ipoh untuk lebih 300 ribu orang veteran tentera.
Menyediakan pemeriksaan kesihatan rutin tanpa syarat di klinik-klinik kesihatan Kerajaan bagi anak muda.
Menyediakan modul khusus untuk intervensi awal keluarga yang mempunyai anak autisme dengan PERMATA.
Membuka keahlian kelab khas dan program komuniti terpilih untuk golongan pesara dan warga emas.
Meningkatkan kadar pelepasan tahunan cukai pendapatan individu bagi kos perubatan ibu bapa.
Memperkemas perkhidmatan kesihatan dan pergigian kepada warga emas dan pesakit terlantar melalui lawatan rumah ke rumah.
Mempermudah sistem urusan kesihatan melalui kaedah dalam talian.
Menyediakan perkhidmatan pembuangan sampah yang lebih efisien di kawasan-kawasan luar bandar.
Membina lebih banyak taman poket di bandar-bandar seluruh negara.
Meneruskan subsidi bil elektrik bulanan kepada lebih 1 juta pengguna.
Mentransformasi kawasan tinggalan dan bangunan usang untuk dijadikan ruang rekreasi komuniti.
Menyusun program dan inisiatif baharu dalam menangani isu kesihatan mental.
Mempertingkatkan kecekapan perkhidmatan kecemasan dan ambulan.
Mempertingkatkan kewibawaan pakar dan keupayaan teknologi di Unit Kawalan Penyakit Berjangkit.
Melaksanakan dasar keselamatan makanan demi makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat.
Memperkenal pusat penjagaan dwifungsi untuk kanak-kanak dan warga emas.
Menaiktaraf peralatan dan kepakaran di hospital-hospital ATM.
Memperkasa Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) dan Program Komuniti Sihat Perkasa Negara (KOSPEN) ke seluruh negara.
Membantu pusat transit dan memperluaskan program bantuan untuk kumpulan gelandangan.
Memperhebat Program Pemantauan Kualiti Alam Sekitar (EQMP).
Memperkenalkan Undang-undang Air demi menjamin akses air bersih untuk rakyat.
Memperkenalkan undang-undang baharu pemuliharaan dan pengurusan hutan yang mampan.
Merealisasi Malaysia sebagai negara Ekonomi Hijau melalui penurunan emisi karbon.
Menggalakkan sektor swasta untuk terus menyumbang kepada pembangunan zoo, hidupan liar dan alam sekitar.
Menyelesaikan masalah air di Selangor.