Perkasa
Digital

Perkasa
Digital

Manifesto Barisan Nasional:
Menuju ke arah Kerajaan Digital melalui penambahan aplikasi dalam talian demi membasmi rasuah dalam perkhidmatan awam.
Memperkenalkan aplikasi iKepoh untuk membolehkan orang awam membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui telefon pintar.
Merekayasa ekosistem ekonomi digital melalui geran permulaan, dana pembangunan teknologi.
Mewujudkan 1 juta usahawan digital dalam tempoh 5 tahun.
Mewujudkan sekurang-kurangnya satu Pusat Internet di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri untuk kegunaan masyarakat.
Mengurangkan kos pengambilan pembantu rumah asing melalui pengenalan Sistem Pembantu Rumah Dalam Talian.
Mewujudkan sistem maklumat bantuan rakyat Malaysia – B40 Window – memastikan tiada ketidakadilan dalam pemberian bantuan.
Memacu negara ke arah Revolusi Industri 4.0 untuk mencerakin data besar.
Merealisasikan sasaran sumbangan ekonomi digital sebanyak 25% kepada KDNK menjelang 2023.
Memperkasa ketelusan dengan memperkenalkan mekanisme Petisyen Awam.
Mana-mana petisyen dalam talian yang menerima lebih 30,000 sokongan akan mendapat maklum balas dari Kerajaan.
Menggubal Akta Berita Palsu bagi menjaga keharmonian dan ketenteraman awam serta kestabilan ekonomi.
Menggubal Akta Dana Politik bagi memantau sumbangan dan perbelanjaan parti-parti politik di Malaysia.
Mewujudkan Ombudsman untuk menyiasat sebarang aduan awam mengenai ketidakadilan dan kelemahan perkhidmatan kementerian, jabatan dan agensi Kerajaan.
Meningkatkan ketelusan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dengan mewajibkan siaran langsung setiap kali ahli-ahli majlis bermesyuarat.
Mendedahkan laporan audit tahunan PBT untuk tatapan awam.
Mewajibkan Town Hall bersama penduduk secara berkala yang akan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
Merealisasikan transformasi PBT dengan mengaplikasikan keterbukaan maklumat.
Menubuhkan Jawatankuasa Terpilih Parlimen dalam memperhalusi serta memberi maklumbalas mengenai isu-isu kepentingan awam.