வலைப் பதிவு கட்டுரைகள்

Keputusan PRU-14


Kita baru saja tamat PRU yang ke-14, pilihan raya yang telah memperlihatkan pertembungan begitu sengit tetapi merupakan manifestasi atau validation kepada amalan prinsip demokrasi yang kita anuti. Banyak perkara digunakan… மேலும் படிக்க

அண்மைய
கட்டுரை

Wrong to call it a bail out of 1MDB


1. The new Minister of Finance has made allegations that under the previous government, MOF, Khazanah and Bank Negara Malaysia… மேலும் படிக்க

கூடுதல்
கட்டுரைகள்

The "spade" had always been called a spade


1. I am glad that the Finance Minister has come clean in his statement yesterday that the official federal government debt remains at RM686.8 billion (50.8% of the gross domestic… மேலும் படிக்க

 

Political narrative or facts?


1. Words said and allegations made while in the opposition carries a very different weight now that you are in power and holding the positions of the Finance Minister or… மேலும் படிக்க

 

Keputusan PRU-14


Kita baru saja tamat PRU yang ke-14, pilihan raya yang telah memperlihatkan pertembungan begitu sengit tetapi merupakan manifestasi atau validation kepada amalan prinsip demokrasi yang kita anuti. Banyak perkara digunakan… மேலும் படிக்க

 

Program Mandat bersama Pengerusi Barisan Nasional Najib Razak


Berikut adalah rakaman penuh Program Mandat Bersama Pengerusi Barisan Nasional dan juga Perdana Menteri Najib Razak seperti yang disiarkan secara langsung di stesen televisyen tempatan pada 7 Mei 9 malam.… மேலும் படிக்க