இந்தோனிசியா

 
 
 
 
 
 
1
1
  • 12-வது மலேசியா – இந்தோனிசியாவின் வருடாந்திர ஆலோசனைக் கூட்டம் 2017 நவம்பரில், சரவாக் கூச்சிங்கில் நடைபெற்றது.
  • இந்தோனிசிய அதிபர் ஜோக்கோ விடோடோ 2015 பிப்ரவரியில், மலேசியாவுக்கான முதல் அதிகாரப்பூர்வப் பயணத்தை மேற்கொண்டார்.