நியூசிலாந்து

 
 
1
1
  • வியாட்நாமில் நடந்த 25-வது ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் பொருளாதார தலைவர்களுக்கான மாநாட்டின் இடையே, நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசின்டா ஆர்டர்னுடன். (நவம்பர் 2017)